De Nederlandse Zaak voor Ondernemers
Partnership tussen onderwijs, ondernemers en overheid
De Nederlandse Zaak voor Ondernemers
Ondersteuning van ondernemers in zwaar weer
Jong en Oud is Goud
Succesvolle samenwerking tussen studenten en ondernemers

Het Concept

Jong + Oud = Goud

Als ondernemers in zwaar weer zitten hebben zij vaak behoefte aan iemand die hen weer op de goede weg zet en helpt bij hun bedrijfsproblemen. Hbo-studenten én onafhankelijke oud-ondernemers geven die steun en bieden een begeleidingstraject aan deze ondernemers in nood. Zij doen dat in samenwerking met gemeenten die marginale ondernemers doorverwijzen naar de ondersteuners. Dit concept is in 2012 in Rotterdam begonnen als De Rotterdamse Zaak (DRZ). Studenten van de Hogeschool Rotterdam en oud-ondernemers van het Rotterdamse team van Ondernemersklankbord (OKB) hebben sindsdien al honderden ondernemers in nood in de regio Rotterdam geholpen. En naar dit succesvolle concept van ‘Jong + Oud = Goud’ is nu ook elders in Nederland vraag.

DNZO

De Nederlandse Zaak voor Ondernemers (DNZO) is daarom als overkoepelende organisatie eind 2015 opgericht om het concept van DRZ uit te rollen over Nederland en andere regionale ‘Zaken’ te helpen opzetten. Een regionale ‘Zaak’ bestaat uit de samenwerking tussen een gemeente, een hogeschool en een regioteam van OKB, die marginale ondernemers in de regio een half jaar met concrete begeleiding ondersteunen bij financiële en/of commerciële bedrijfsproblemen. De gemeente verwijst, de student helpt en de OKB-coach is klankbord voor de ondernemer. De uitrol via DNZO heeft geresulteerd in de start van De Gelderse Zaak (DGZ) in het voorjaar van 2016 voor de regio Nijmegen-Arnhem. De Friese Zaak is in november 2016 gestart, De Flevolandse Zaak, De Drentse Ondernemers Zaak en de Eindhovense Zaak zijn in 2017 gestart.

De Samenwerkingscirkel

dnzo-cirkel-groen2
Ondernemersklankbord

Stichting Ondernemersklankbord is een onafhankelijke ideële organisatie, zonder winstoogmerk, die 40 jaar bestaat. Ondernemersklankbord ondersteunt ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf bij de start van een bedrijf, bedrijfsbegeleiding, bedrijfsopvolging en faillissementspreventie.

» Lees meer

Ondernemersklankbord is een steun in de rug voor ondernemend Nederland. Ervaren en enthousiaste ‘oud’ ondernemers en specialisten uit het bedrijfsleven, zoals registeraccountants, notarissen en juristen adviseren op geheel vrijwillige basis – via een klankbordtraject – (startende) ondernemers in het midden-en kleinbedrijf. Ondernemersklankbord werkt in heel Nederland met 300 adviseurs verdeeld over 17 regioteams. Deze teams bestaan ieder uit een regiovoorzitter en gemiddeld 15 adviseurs.

In de samenwerking met een gemeente en een hogeschool begeleiden de adviseurs van het regionale team van Ondernemersklankbord ondernemers bij hun bedrijfsvraagstukken. De oud-ondernemers zijn coach voor de hbo-studenten die de ondernemers praktisch helpen bij hun probleem en sparringpartner voor de mkb’ers of zzp’ers die via de gemeente doorverwezen worden.

Zo krijgen deze marginale ondernemers alle steun om hun problemen te boven te komen en hun ondernemerschap te verstevigen en worden daarnaast hbo-studenten begeleid bij de leerzame praktijkervaring tijdens hun studie.

Als voorbeelden zijn hier te noemen het OKB-team Rotterdam, partner in De Rotterdamse Zaak, en het OKB-team Centraal Gelderland, partner in De Gelderse
Zaak.

logo-ondernemersklankbord

» Lees minder

Hogescholen

Op de management-, financiële en (bedrijfs)economische opleidingen van hogescholen vervullen studenten in hun 3e en 4e jaar vaak een stageperiode. Deze stage, meestal 3 tot 6 maanden, moet uiteraard aansluiting vinden bij wat deze studenten in hun studie aan kennis hebben opgedaan.

» Lees meer

Via de samenwerking met een team van Ondernemersklankbord (OKB) en een gemeente in de nabijheid van de hogeschool kunnen de hbo-studenten hun stage invullen: zij begeleiden een ondernemer die via het Ondernemersloket van de gemeente is doorverwezen. Met de OKB-adviseur als coach en ervaren ondernemer voor enerzijds de student en anderzijds de ondernemer wordt de ondernemer geholpen bij (veelal) financiële vraagstukken van zijn bedrijf.

De hogeschool heeft in de samenwerking van de drie partijen vaak de voortrekkersrol: de stage- coördinator zorgt ervoor dat er steeds voldoende studenten beschikbaar zijn die ondernemers kunnen helpen.

En met de inzet van de OKB-coaches wordt invulling gegeven aan het credo ‘Jong + Oud = Goud’.

Als voorbeelden zijn hier te noemen De Hogeschool Rotterdam, partner in De Rotterdamse Zaak, en De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, partner in De Gelderse Zaak.

» Lees minder

Gemeenten

Gemeenten krijgen regelmatig ondernemers op bezoek die in zwaar weer zitten en niet weten wat zij moeten doen. Het bedrijf kan soms zulke lastige tijden hebben dat de ondernemer moeite heeft het hoofd boven water te houden. Een bezoek aan de gemeente kan dan uitkomst bieden.

» Lees meer

Ondernemers kunnen hulp vragen via het Ondernemersloket of het Bureau Zelfstandigen van de gemeente. Daar krijgen zij informatie over wat er mogelijk is in hun situatie en welke sociale ondernemersregelingen er bestaan. De één zal het beste een Bbz-uitkering kunnen aanvragen, voor de ander kan een Ioaz-financiering de oplossing zijn.

De gemeente geeft hierbij de benodigde informatie voor de ondernemer en vermeldt aan welke voorwaarden de ondernemer zal moeten voldoen. Het maakt daarbij verschil of men gevestigde ondernemer is, starter en of men het bedrijf wil beëindigen.

In de samenwerking met Ondernemersklankbord (OKB) en een hogeschool is de gemeente de doorverwijzer; daarna begeleiden de coach van OKB en de student van de hogeschool de ondernemer bij het verzamelen en indienen van de benodigde informatie en documenten.

Als voorbeelden zijn hier te noemen de gemeente Rotterdam en ruim 25 omringende gemeenten, gezamenlijk partner in De Rotterdamse Zaak, en de gemeente Nijmegen, partner in De Gelderse Zaak.

» Lees minder

Zaken in de regio

De onderstaande Zaken zijn gestart, bezoek de websites voor meer informatie.

de-rotterdamse-zaak
de-zeeuwse-zaak
de-friese-zaak
de-flevolandse-zaak
de-utrechtse-zaak
de-drentse-zaak

Voorbeelden van geholpen ondernemers

scooter-verkoper

Controle over de financiën

De heer Voerman heeft een bromfiets- en scooterzaak waarvoor hij een bedrijfspand huurt.

De zaak loopt aanvankelijk goed, maar veranderde wet- en regelgeving zorgen voor een teruglopende afzet en omzet. Hij werkt alleen, heeft een flinke huurschuld opgebouwd en moet zijn eigen administratie doen maar dat gaat hem niet gemakkelijk af.

» Lees meer

De heer Voerman vraagt om hulp en komt via het Regionaal Bureau Zelfstandigen van de gemeente Rotterdam bij De Rotterdamse Zaak (DRZ) terecht.

Tijdens het intakegesprek van het DRZ-traject dat hij voert met een student van de Hogeschool Rotterdam en een ondernemersadviseur van Ondernemersklankbord (OKB), spreekt de heer Voerman. af, dat hij geholpen zal worden om de bedrijfsadministratie zelf op orde te krijgen en te houden.

Dat leert de heer Voerman snel, onder andere door de inzet van de HR-student. De OKB-coach helpt hem een stap verder, doordat het huurcontract van het bedrijfspand kan worden aangepast.

DRZ ondersteunt De heer Voerman voorts bij de administraties over de boekjaren 2012 en 2013 en helpt de ondernemer om de jaarrekeningen tijdig in te dienen.

De ondersteuning via het DRZ-traject is voor ondernemer de heer Voerman succesvol: hij heeft een aangepast huurcontract voor het bedrijfspand, hij weet hoe hij zijn administratie op orde moet houden en hij heeft jaarrekeningen correct en op tijd ingediend.

» Lees minder

vertaalster

Succesvolle Bbz-aanvraag

Mevrouw Mertels, cultureel projectmanager en vertaalster, houdt zich het liefst bezig met het managen van kunst- en culturele projecten. Om genoeg inkomsten te hebben vertaalt deze onderneemster ook Franse teksten.

Het is echter geen vetpot, zij heeft het moeilijk en zoekt naar mogelijkheden om haar financiën op te krikken en haar schulden te betalen.

» Lees meer

Een aanvraag voor een eenmalige bijdrage via het Regionaal Bureau Zelfstandigen van de gemeente Rotterdam kan haar helpen, maar om een aanvraag te doen moet zij een ondernemingsplan met de bijbehorende financiële onderbouwing overleggen.

Daarvoor schakelt mevrouw Mertels DRZ in, die met haar een ondernemingsplan met liquiditeitsbegrotingen opstelt. Ook maken zij samen een memo voor het RBZ met de uitwerking van de mogelijke scenario’s voor mevrouw Mertels

De begeleiding door twee studenten is voor de onderneemster nieuw en vraagt een aanloopje, maar na verschillende gesprekken worden de benodigde stukken opgeleverd: het traject verloopt voor zowel mevrouw Mertels als de studenten naar tevredenheid en wordt gesuperviseerd door de coach van Ondernemersklankbord.

» Lees minder

Nieuws

Bekijk hier het allerlaatste nieuws.

page 1 of 2

Monitoronderzoek
De Nederlandse Zaak voor Ondernemers

Het succes van De Rotterdamse Zaak is aanleiding geweest om het gedachtengoed uit te rollen over Nederland. Naar de effectiviteit van het initiatief is door DRZ al een summier onderzoek verricht. Om nu de (maatschappelijke) waarde van de aanpak en methodiek van ‘een Zaak’ goed in beeld te brengen en de effectiviteit van de aanpak adequaat te beoordelen laat DNZO de ontwikkeling van de deelnemende ondernemers door de tijd volgen via een breed uitgezet onderzoek.

Het Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap van de Hogeschool Rotterdam voert dit onderzoek uit. De centrale vraag daarbij is hoe de ondernemers – die begeleid zijn via ‘Zaken’ in de regio – zich tijdens en na de begeleiding ontwikkelen.

Er wordt niet alleen gemeten wat de impact van de dienstverlening die de ‘Zaken’ verlenen, is geweest, maar ook wordt onderzocht of de geholpen ondernemers uit de marginaliteit zijn gekomen en/of gebleven. Verder wordt duidelijk of de methode en ondersteuning van de ‘Zaken’ zorgen voor gezonde ondernemingen. Ook wordt gevraagd naar mogelijke verbetering in ‘een Zaak’.

Omdat het om een langdurig onderzoek gaat (november 2016 – eind 2019) zijn de volledige resultaten pas in 2020 beschikbaar zijn. Als er tussentijds interessante bevindingen zijn te melden, zullen deze hier te lezen zijn.

Partners

Wij werken samen met de onderstaande partners

okb-logo

Voor Ondernemers door Ondernemers. Meer informatie is te vinden op ondernemersklankbord.nl

gak-logo

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer informatie is te vinden op www.instituutgak.nl

kenniscentrum-business-innovation

Kenniscentrum Business Innovation is binnen de Hogeschool Rotterdam de kennisplek op het gebied van innovatie en ondernemerschap. Met praktijkgericht onderzoek ondersteunt het centrum bedrijven en studenten van de Hogeschool Rotterdam. Meer informatie is te vinden op hogeschoolrotterdam.nl

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het oprichten van een regionale ‘Zaak’, vul dan het onderstaand contactformulier in. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw vraag of opmerking.

Het bestuur

Rob Gringhuis: voorzitter
Rob Ketelaar: secretaris
Cees Mourits: penningmeester

Contactinformatie

Mail: info@dnzo.nl
Adres: Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Privacyverklaring*