De Rotterdamse Zaak is  onlangs genomineerd voor de European Public Sector Award. De hoofdprijs wonnen ze helaas niet, maar ze ontvingen wel een EPSA Best Practice Award. Smit van de Rotterdamse Hogeschool: ‘Daar zijn we heel trots op. Het is een bevestiging dat deze co-creatie tussen onderwijs, overheid en ondernemers werkt. Deze vernieuwende manier van onderwijs heeft zijn meerwaarde inmiddels wel bewezen.’

’Bij DRZ werken studenten en ervaren coaches samen om ondernemers met problemen te helpen’, legt Fleur van der Hilst, projectcoördinator van Hogeschool Rotterdam Business School uit. ‘De coaches van Stichting Ondernemersklankbord, ervaren ondernemers die met pensioen zijn, en studenten van HR Business School helpen de administratie op orde brengen. Ook helpen zij met het opstellen van bijvoorbeeld jaarrekeningen en -plannen. Die jong en oud = goud combinatie levert een bijzondere dynamiek op volgens onderwijsinnovator Astrid Smit: ‘Door deze manier van vernieuwend onderwijs snijdt het mes aan drie kanten. Ondernemers krijgen hulp, onze studenten kunnen in de praktijk hun kennis toepassen én leren van de ervaren coaches .’

Regionale samenwerking
Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam stuurt ondernemers met problemen door naar DRZ. Jaarlijks zijn dit er zo’n tweehonderd. Tachtig procent van hen is ZZP’er. RBZ werkt nauw samen met veel gemeenten in de regio. ‘Met reden’, vertelt afdelingsmanager RBZ Lieke van der Linden. ‘Om een samenwerkingsverband als De Rotterdamse Zaak succesvol te laten zijn, is breed draagvlak nodig. Dat realiseren we door een intensieve samenwerking met regiogemeenten, want ondernemerschap stopt niet bij gemeentegrenzen.’

Maatwerk
Tijdens een intake worden de problemen in kaart gebracht. Zijn er schulden, hoe zijn problemen ontstaan, welke hulp kan DRZ bieden? Ondernemer, student en coach gaan samen aan de slag om de problemen op te lossen. Zo is een voormalig marktkoopman heel goed geholpen bij DRZ. Hij kreeg door gezondheids- en persoonlijke problemen ook geldzorgen. ‘Door hulp van onder andere student Ricardo van der Spek is een mooie jaarrekening voor mij gemaakt. Inmiddels ben ik gestopt met werken, want het werk werd veel te zwaar. Maar iedereen bij DRZ heeft erg hun best voor me gedaan.’ Van der Hilst: ‘Elk traject bij ons is maatwerk. Soms gaat het om een paar sessies, soms duurt het traject langer. Gezamenlijk kijken we naar de levensvatbaarheid van de onderneming. Ook zaken als ondernemersvaardigheden en de inzet van social media komen aan bod. De ondernemer duurzaam zelfredzaam maken staat altijd centraal.’

Wethouder Grauss, armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg, prijst de dienstverlening van DRZ: ‘De Rotterdamse Zaak biedt niet alleen een luisterend oor voor financiële problemen; maar helpt ondernemers ook om uit de schulden te komen door bijvoorbeeld een doorstartplan te maken. Coaching en training versterken de ondernemersvaardigheden om de kans op een terugval te verkleinen.’