Op maandag 11 september 2017 vond de officiële start van de Eindhovense Zaak plaats in het gebouw van de Kamer van Koophandel. De Hogeschool Fontys, het Ondernemersklankbord en het Zelfstandigenloket Eindhoven (gemeente Eindhoven) ondertekende hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

Voor (ex-)ondernemers in zwaar weer
De Eindhovense Zaak biedt (ex-)ondernemers gratis (tijdelijk) hulp bij het op orde brengen van de boekhouding wanneer zij niet meer de middelen hebben om dit te laten doen. Studenten van de Hogeschool Fontys met een financiële economische, fiscale of commerciële achtergrond bieden deze ondersteuning. De studenten werken daarbij samen met ervaren oud-ondernemers van het Ondernemersklankbord. Het Zelfstandigenloket Eindhoven beoordeelt welke ondernemers in aanmerking komen voor hulp van De Eindhovense Zaak, om zo oneerlijke marktconcurrentie te voorkomen.

Ondernemersklankbord
Het Ondernemersklankbord (OKB) bestaat uit ervaren ondernemers uit vele sectoren van het bedrijfsleven. Bij verwijzing door het Zelfstandigenloket naar de Eindhovense Zaak worden de ondernemers tevens aangemeld bij het Ondernemersklankbord, waarbij de vrijwillige oud-ondernemers de studenten coachen en als klankbord fungeren voor de ondernemers.

Hogeschool Fontys
Met de Eindhovense Zaak wil Fontys twee belangrijke doelstellingen realiseren. In de eerste plaats opleidingen goed aan laten sluiten op het toekomstige werkveld van studenten. Het opdoen van zo veel mogelijk praktijkervaring is daarom een cruciaal onderdeel van de opleidingen. Door studenten in te zetten in de Eindhovense Zaak brengen zij hun financiële kennis in de praktijk en ontwikkelen zij hun adviesvaardigheden. Studenten vergroten op deze manier hun perspectief. Het gaat hierbij in eerste instantie om studenten van de opleidingen fiscaal recht/economie en bedrijfseconomie/accountancy. In de tweede plaats wil Hogeschool Fontys haar kennis en faciliteiten, naast onderwijs en onderzoek, ook maximaal inzetten voor het ondersteunen en versterken van de Eindhovense regio. Met de inbreng in de Eindhovense Zaak draagt Hogeschool Fontys hier aan bij.

Zelfstandigenloket Eindhoven
Het Zelfstandigenloket Eindhoven van de gemeente Eindhoven helpt ondernemers met hun financiering. Verder kunnen ondernemers daar terecht voor coaching en advies. Doordat het Zelfstandigenloket verantwoordelijk is voor aanvragen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz2004), heeft ze een goed beeld van de ondernemer. Het  Zelfstandigenloket verwijst ondernemers door die mogelijk baat hebben bij ondersteuning door de Eindhovense Zaak. Meer informatie op zelfstandigenloketeindhoven.nl