In 2016 is de uitrol van ‘Zaken’ in de regio – met hulp van De Nederlandse Zaak voor Ondernemers – goed op gang gekomen! In Nijmegen startte De Gelderse Zaak en in Leeuwarden werd de intentieverklaring voor De Friese Zaak ondertekend. Maar vooral zijn er veel plannen gemaakt om een regionale Zaak te starten. Wij verwachten dan ook veel nieuwe Zaken in 2017: De Flevolandse Zaak, De Drentse OndernemersZaak, De Amsterdamse Zaak als pilot van een half jaar! En ook in Alkmaar, de regio Haaglanden en in Brabant zijn er al enige tijd gesprekken gaande.

Kortom, er staan mooie Zaken in 2017 op stapel! Doet u mee?

DNZO wenst u een mooie jaarwisseling en alle goeds voor 2017!